توجه: فقط نام یک دارو را وارد نمایید

کاربر گرامی،

حوادث ترافیکی یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در کشور است، به طوریکه سالانه در جهان ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی آسیب دیده و حدود ۱.۳۵ میلیون نفر جان خود را از دست می دهند. از اینرو باعث به وجود آوردن صدمات جبران ناپذیری در وضعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه می گردد. حوادث ترافیکی، یک پدیده چندعلتی بوده و عوامل خطر متعددی در بروز آن نقش دارند. رانندگی تحت تاثیر دارو ها نیز می‌تواند عامل خطر مهمی برای حوادث ترافیکی باشد. دارو ها از سویی با درمان بیماری زمینه ای روی عملکرد رانندگی تاثیر مثبتی می‌گذارند و از سوی دیگر، عوارض جانبی دارو ها ممکن است رانندگی را مختل سازد. از این رو مصرف برخی از داروها به دلیل اثر بر عملکرد سیستم عصبی مرکزی، می‌تواند مهارت های رانندگی را دستخوش تغییر ساخته و ایمنی ترافیک را به خطر بیندازد. سامانه حاضر به منظور افزایش آگاهی جامعه درباره تاثیر مصرف دارو ها بر رانندگی، توسط مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوادث جاده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شده است.

در این سامانه که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سلامت و ترافیدر این سامانه که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک، در مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوادث جاده ای تهیه شده است، بر اساس شواهد موجود، تمام داروهای فارماکوپه ایران «از نظر تاثیر بر ایمنی ترافیک در چهار سطح (صفر: بدون اثر یا دارای اثر ناچیز/رنگ سبز)، (یک: دارای تاثیر خفیف/رنگ زرد)، (دو: تاثیر متوسط/رنگ نارنجی)، (سه: تاثیر شدید و خطرناک در ایمنی ترافیک/رنگ قرمز)، (چهار: اثر نامشخص/رنگ طوسی)» مشخص و در سامانه درج شده اند. قطعا نتایج این طرح موجب خواهد شد تا با کاهش رانندگی تحت تاثیر داروها، همه آحاد مردم با بهره مندی از ایمنی ترافیک، زندگی سالم و پرثمرتری داشته باشند.

۱) داروهای فارماکوپه ایران از نظر تاثیر بر ایمنی ترافیک طبقه بندی شده و در این سامانه وارد شده اند.

۲) طبقه بندی داروها بر اساس نظام های طبقه بندی علمی موجود انجام شده است.

۳) عمده اطلاعات از نظام های طبقه بندی ICADTS و DRUID استخراج شده است.

۴) برای داروهایی که در رابطه با تاثیر آن ها در رانندگی شواهدی وجود نداشت، از عبارت « فعلا شواهد کافی وجود ندارد » استفاده شده است.

ICADTS = International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety

DRUID = Driving Under the Influence of alcohol, illicit Drugs and psychoactive medicines